İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi


Yorum Akademi Eğitim Kurumu olarak İş güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programları gerçekleştirilmektedir.Programlarımızın a

Yorum Akademi Eğitim Kurumu olarak İş güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programları gerçekleştirilmektedir.Programlarımızın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ( Fizik-Kimya-Biyoloji ) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programını bitirmiş olma şartını gerçekleştirmiş adayların mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin genel içeriğinin ele alınması amaçlanmış olup, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerinde içerisinde yer alan işlerin incelenmesi amaçlanmış. İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlarımızın içerisine alınmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde programlanmıştır.Eğitim Programın teorik bölümünün 90 saati yüz yüze,90 saati ise uzaktan eğitim olup toplamda 180 saatlik teorik eğitim şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde dikkat edilen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri ile ilgili esaslar, programın içeriği ile ilgili